מאמרים ומצגות

מסירת מסמכים לפקיד שומה

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן:...

החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים...

חוק לצמצום השימוש במזומן

שימו לב – החוק נכנס לתוקפו בתאריך 01/01/2019. החוק...

חובותיו וזכויותיו של הנחקר וחשבוניות פיקטיביות

הרצאה בלשכת יועצי המס 19.05.2019 from shahabazi

חוקיות תפיסת כספים לשם חילוטם עבור תשלום מס, אגב חשד לביצוע עבירות מס

בעבירות מס הכנסה, שאינן עבירות מקור, לפי חוק איסור...

קורונה – קנס גירעון והיבטים פליליים

בתאריך 21/08/2020 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע הכוללת הנחיות לציבור...

גילוי מרצון – מיסוי "הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון

תובענה ייצוגית (ת"צ) 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט...

חילופי מידע לצורך יישום הסכמים בינלאומיים

תהליך הגלובליזציה תיקון 227, אשר פורסם לאחרונה, קובע את...

עדות יחידה של עד מדינה

עדות יחידה של עד מדינה במשפט הפלילי ישנם מקרים...

תשלום מס על הכנסה מהשכרת דירות

ראשית דבר, לאור פסק דינו של בית המשפט העליון[1],...

עמדות חייבות בדיווח לרשות המיסים לשנת 2018

סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שחייב...

קביעת עבירות מס כעבירות מקור על פי חוק איסור הלבנת הון

במסגרת תיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון, הוספו...

אחריות מייצג בעסקאות מקרקעין

אחריות מייצג בעסקאות מקרקעין from shahabazi

שומה בהסכם

הסכם שומה הוא הסכם שנכרת בין פקיד השומה לבין...

מדיניות ענישה בעבירות מס

בספר הושע פרק ב פסוקים כא-כב נכתב " וְאֵרַשְׂתִּיךְ...

זכויות וחובות בעל העסק בעת ביקורת מס הכנסה בעסק

זכויות וחובות בעל העסק בעת ביקורת ניהול ספרים from...

אישור ניכוי מס במקור – יישום חדש למניעת "גניבת זהות"

בתמצית, רשות המיסים פירסמה לאחרונה, כי בעקבות תופעת "גניבת...

חובת דיווח של חלפני כספים לרשות המיסים

בתוך מספר חדשים יחולו על חלפני כספים ונותני שירותי מטבע...

העברת מידע פיננסי ובנקאי – תקן CRS

Common Reporting Standard כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס...

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה...

האם בן זוג חייב בחובות המס של בן זוגו?

בעניין ברגיג אשר נדון לאחרונה (ע"מ 51582-11-14 פקיד שומה...

תכנון מס

בעניין שנדון לאחרונה בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט...

עבודות שירות

תשעה חודשי עבודות שירות, בהצעת חוק העונשין (נשיאת מאסר...

העברת מידע פיננסי ובנקאי

כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע...

גילוי מרצון – מיסוי "הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון

תובענה ייצוגית (ת"צ) 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט...

סיומו של טיפול פלילי בדיני המס

הדרכים לסיומה של חקירה פלילית בדיני המס ככלל, האפשרויות...

העברת מידע אודות חשבונות בנק, לצורך אכיפת תשלום מס

מהיום לרשות המיסים קל יותר לגלות עליך מידע כלכלי...

סתירת מבחן הימים בפקודת מס הכנסה

בעקבות תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו –...

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה...

פגם בניסוח כתב אישום בעבירות מס

סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982...

דיבידנד מוטב ופריסת תשלומים

דיבידנד מוטב לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה שיעור...

הבחנה בין אחריות ישירה לאחריות מנהלים לפי סעיף 224א לפקודה

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מגדירה...

החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים...

סיווג הכנסה ממענקי קורונה

מענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעצמאיים בעלי עסק קטן,...