מאמרים ומצגות

העברת מידע אודות חשבונות בנק, לצורך אכיפת תשלום מס

מהיום לרשות המיסים קל יותר לגלות עליך מידע כלכלי...

האם בן זוג חייב בחובות המס של בן זוגו?

בעניין ברגיג אשר נדון לאחרונה (ע"מ 51582-11-14 פקיד שומה...

אישור ניכוי מס במקור – יישום חדש למניעת "גניבת זהות"

בתמצית, רשות המיסים פירסמה לאחרונה, כי בעקבות תופעת "גניבת...

חובותיו וזכויותיו של הנחקר וחשבוניות פיקטיביות

הרצאה בלשכת יועצי המס 19.05.2019 from shahabazi

העברת מידע פיננסי ובנקאי

כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע...

תשלום מס על הכנסה מהשכרת דירות

ראשית דבר, לאור פסק דינו של בית המשפט העליון[1],...

קביעת עבירות מס כעבירות מקור על פי חוק איסור הלבנת הון

במסגרת תיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון, הוספו...

תכנון מס

בעניין שנדון לאחרונה בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט...

חוק לצמצום השימוש במזומן

שימו לב – החוק נכנס לתוקפו בתאריך 01/01/2019. החוק...

החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים...

אחריות מייצג בעסקאות מקרקעין

אחריות מייצג בעסקאות מקרקעין from shahabazi

עדות יחידה של עד מדינה

עדות יחידה של עד מדינה במשפט הפלילי ישנם מקרים...

סתירת מבחן הימים בפקודת מס הכנסה

בעקבות תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו –...

דיבידנד מוטב ופריסת תשלומים

דיבידנד מוטב לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה שיעור...

שומה בהסכם

הסכם שומה הוא הסכם שנכרת בין פקיד השומה לבין...

מדיניות ענישה בעבירות מס

בספר הושע פרק ב פסוקים כא-כב נכתב " וְאֵרַשְׂתִּיךְ...

גילוי מרצון – מיסוי "הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון

תובענה ייצוגית (ת"צ) 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט...

סיווג הכנסה ממענקי קורונה

מענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעצמאיים בעלי עסק קטן,...

חילופי מידע לצורך יישום הסכמים בינלאומיים

תהליך הגלובליזציה תיקון 227, אשר פורסם לאחרונה, קובע את...

העברת מידע פיננסי ובנקאי – תקן CRS

Common Reporting Standard כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס...

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה...

גילוי מרצון – מיסוי "הקרן" במסגרת הליך גילוי מרצון

תובענה ייצוגית (ת"צ) 5356-05-16 נוקראי נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט...

מסירת מסמכים לפקיד שומה

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן:...

חוקיות תפיסת כספים לשם חילוטם עבור תשלום מס, אגב חשד לביצוע עבירות מס

בעבירות מס הכנסה, שאינן עבירות מקור, לפי חוק איסור...

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה...

פגם בניסוח כתב אישום בעבירות מס

סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982...

חובת דיווח של חלפני כספים לרשות המיסים

בתוך מספר חדשים יחולו על חלפני כספים ונותני שירותי מטבע...

קורונה – קנס גירעון והיבטים פליליים

בתאריך 21/08/2020 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע הכוללת הנחיות לציבור...

עבודות שירות

תשעה חודשי עבודות שירות, בהצעת חוק העונשין (נשיאת מאסר...

זכויות וחובות בעל העסק בעת ביקורת מס הכנסה בעסק

זכויות וחובות בעל העסק בעת ביקורת ניהול ספרים from...

הבחנה בין אחריות ישירה לאחריות מנהלים לפי סעיף 224א לפקודה

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מגדירה...

עמדות חייבות בדיווח לרשות המיסים לשנת 2018

סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שחייב...

החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים...

סיומו של טיפול פלילי בדיני המס

הדרכים לסיומה של חקירה פלילית בדיני המס ככלל, האפשרויות...