מאמרים ומצגות

העברת מידע אודות חשבונות בנק, לצורך אכיפת תשלום מס

מהיום לרשות המיסים קל יותר לגלות עליך מידע כלכלי...

חובת דיווח של חלפני כספים לרשות המיסים

בתוך מספר חדשים יחולו על חלפני כספים ונותני שירותי מטבע...

סתירת מבחן הימים בפקודת מס הכנסה

בעקבות תיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 223), התשע”ו –...

החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים...

חוק לצמצום השימוש במזומן

שימו לב – החוק נכנס לתוקפו בתאריך 01/01/2019. החוק...

העברת מידע פיננסי ובנקאי – תקן CRS

Common Reporting Standard כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס...

קורונה – קנס גירעון והיבטים פליליים

בתאריך 21/08/2020 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע הכוללת הנחיות לציבור...

פגם בניסוח כתב אישום בעבירות מס

סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982...

קביעת עבירות מס כעבירות מקור על פי חוק איסור הלבנת הון

במסגרת תיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון, הוספו...

חובותיו וזכויותיו של הנחקר וחשבוניות פיקטיביות

הרצאה בלשכת יועצי המס 19.05.2019 from shahabazi

סיומו של טיפול פלילי בדיני המס

הדרכים לסיומה של חקירה פלילית בדיני המס ככלל, האפשרויות...

סיווג הכנסה ממענקי קורונה

מענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעצמאיים בעלי עסק קטן,...

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה...

שומה בהסכם

הסכם שומה הוא הסכם שנכרת בין פקיד השומה לבין...

מדיניות ענישה בעבירות מס

בספר הושע פרק ב פסוקים כא-כב נכתב ” וְאֵרַשְׂתִּיךְ...

דיבידנד מוטב ופריסת תשלומים

דיבידנד מוטב לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה שיעור...

עמדות חייבות בדיווח לרשות המיסים לשנת 2018

סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שחייב...

תשלום מס על הכנסה מהשכרת דירות

ראשית דבר, לאור פסק דינו של בית המשפט העליון[1],...

עבודות שירות

תשעה חודשי עבודות שירות, בהצעת חוק העונשין (נשיאת מאסר...

גילוי מרצון – מיסוי “הקרן” במסגרת הליך גילוי מרצון

תובענה ייצוגית (ת”צ) 5356-05-16 נוקראי נ’ רשות המיסים בפני כבוד השופט...

עדות יחידה של עד מדינה

עדות יחידה של עד מדינה במשפט הפלילי ישנם מקרים...

חילופי מידע לצורך יישום הסכמים בינלאומיים

תהליך הגלובליזציה תיקון 227, אשר פורסם לאחרונה, קובע את...

העברת מידע פיננסי ובנקאי

כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע...

תכנון מס

בעניין שנדון לאחרונה בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט...

חוקיות תפיסת כספים לשם חילוטם עבור תשלום מס, אגב חשד לביצוע עבירות מס

בעבירות מס הכנסה, שאינן עבירות מקור, לפי חוק איסור...

גילוי מרצון – מיסוי “הקרן” במסגרת הליך גילוי מרצון

תובענה ייצוגית (ת”צ) 5356-05-16 נוקראי נ’ רשות המיסים בפני כבוד השופט...

זכויות וחובות בעל העסק בעת ביקורת מס הכנסה בעסק

זכויות וחובות בעל העסק בעת ביקורת ניהול ספרים from...

החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

דפוס פעולה נפוץ בתחום הלבנת הון הינו העברת כספים...

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי

סמכות לתפיסת מסמכים בהליכים האזרחי והפלילי כדי להגיע לידיעה...

אישור ניכוי מס במקור – יישום חדש למניעת “גניבת זהות”

בתמצית, רשות המיסים פירסמה לאחרונה, כי בעקבות תופעת “גניבת...

מסירת מסמכים לפקיד שומה

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א – 1961 (להלן:...

הבחנה בין אחריות ישירה לאחריות מנהלים לפי סעיף 224א לפקודה

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ”א-1961 (להלן: “הפקודה“), מגדירה...

אחריות מייצג בעסקאות מקרקעין

אחריות מייצג בעסקאות מקרקעין from shahabazi

האם בן זוג חייב בחובות המס של בן זוגו?

בעניין ברגיג אשר נדון לאחרונה (ע”מ 51582-11-14 פקיד שומה...