יום

יולי 13, 2022

חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות בנוגע לחשבונות בנק ומידע פיננסי

ה- OECD, ארגון לשיתוף פעולה כלכלי בין מדינות, יצר תקן אחיד (CRS) בדבר זיהוי תושבי חוץ בעלי חשבונות פיננסים, לשם העברת המידע אודות החשבונות הפיננסים למדינת התושבות של בעלי החשבונות, וזאת למען מאבק משותף של המדינות בהון השחור ולהגברת היכולת לאכוף את דיני המס וגבייתו.
Read More