YNET בוטל כתב האישום נגד השופט סמי בכר

שופט בית משפט השלום, ד"ר שאול אבינור, קיבל את טענת ההגנה, לפיה מדובר באכיפה בררנית פסולה – שכן בכר היה היחיד מבין 32 השופטים שנחשדו בהעלמת מס והועמד לדין

כתב אישום נגד שופט הכדורסל הבינלאומי בעבר, סמי בכר, בגין העלמות מס, בוטל היום (א') על ידי שופט בית משפט השלום ד"ר שאול אבינור. אבינור קיבל את טענת ההגנה, לפיה מדובר באכיפה בררנית פסולה – שכן בכר היה היחיד מבין 32 השופטים שנחשדו והועמד לדין.

אבינור טען כי רשות המיסים פגעה בצורה אנושה בבכר, כאשר טענה בתחילת חקירתו שהוא השקיע כספים בבנק הפרטי של מוני פנאן, מנהלה לשעבר של מכבי תל אביב – טענה שלא הוכחה.זוכה מההאשמות נגדו. בכר(צילום: אורן אהרוני) 

"לא זו בלבד שלא הונחה לפניי תשתית ראייתית כלשהי לקיום חשד סביר נגד הנאשם באשר להשקעות כספים אצל מוני פנאן ז"ל, קל וחומר השקעות הכנסות מחו"ל. אפילו לא נטען שקיים בסיס לחשד כזה, וקיים יותר מספק סביר כי דובר בידיעה כללית בלבד שמקורה בתקשורת", כתב אבינור בפסק הדין.

"בנסיבות אלה, הכללת הטענה בדבר השקעות הכנסות הנאשם אצל פנאן, כחלק מבקשת המעצר והשחרור שהוגשה לבית המשפט, הייתה, בלשון המעטה, שלא במקומה. במיוחד משום שהיה בה כדי להחמיר מאוד את אופי החשדות נגד הנאשם על רקע היותו שופט כדורסל ידוע, ואף לתת להם גוון סנסציוני".

מתוך אתר YNET