קטגוריה

מיסוי פלילי

פגם בניסוח כתב אישום בעבירות מס

סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: "החוק") קובע את תוכן כתב האישום ואת הפרטים שעליו להכיל. לעניין העובדות, קובע סעיף 85(4) כי על כתב האישום להכיל את: "תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם". על כתב האישום לתאר את כל העובדות המהוות את העבירה, ואת אחריותו של...
Read More

מדיניות ענישה בעבירות מס

בספר הושע פרק ב פסוקים כא-כב נכתב " וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי, לְעוֹלָם; וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט, וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים…    בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט, וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים ! עולות השאלות : תפקידו של מי לעשות צדק ומשפט והאם מדיניות-הענישה, והענישה הלכה למעשה הינן בחסד וברחמים ?! נהרות דיו נשפכו ויערות נכרתו על מנת להעלות על הכתב הלכות, הנחיות, מאמרים והגיגים...
Read More

סיומו של טיפול פלילי בדיני המס

הדרכים לסיומה של חקירה פלילית בדיני המס ככלל, האפשרויות העומדות בפני נישום או הרשויות לסיומה של חקירה פלילית בשל עבירה מתחום דיני המס הן ארבע, המנויות להלן "מהקל אל הכבד": •    סגירת התיק ללא סנקציה פלילית;•    ענישה "מעין פלילית" – קנס מנהלי; •    כופר כסף;•    כתב אישום (להלן: "כ"א" ).  סגירת תיק ללא סנקציה פלילית :  במידה...
Read More
1 2