קטגוריה

מיסוי אזרחי

תשלום מס על הכנסה מהשכרת דירות

ראשית דבר, לאור פסק דינו של בית המשפט העליון[1], פרסמה רשות המיסים, ביום 08/02/2018, טיוטת חוזר בנוגע לסיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים (לחצו כאן למעבר לחוזר). המבחנים שתפעיל הרשות, כדי לסווג את סוג ההכנסה, הינם: האם ההכנסה מופקת באופן נמשך, שיטתי ותדיר והאם מתקיים קשר בינה לבין היגיעה האישית וההון האנושי של הנישום או שלוחיו....
Read More

שומה בהסכם

הסכם שומה הוא הסכם שנכרת בין פקיד השומה לבין הנישום, המשקף את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בנוגע לחבות המס של הנישום. ככלל, לא ניתן לבטל הסכם שומה מהטעם שההסכם אינו כדאי או אינו כלכלי או שפרטיו מרעים עם הנישום. על הסכם השומה חלים דיני החוזים ובכדי לבטלו יש להראות פגמים כנדרש בחוק החוזים כגון הטעיה,...
Read More
1 2