מע"מ ומכס

משרדנו מתמחה בליווי וייצוג לקוחות, הן בהיבטים אזרחיים והן בהיבטים פליליים בתחום המע"מ והמכס.
הטיפול כולל ייצוג מול שלטונות מס ערך מוסף, בתי משפט וכדומה.
עיקר הטיפול מתבצע על ידי עובדים לשעבר ברשות המיסים, אשר עבדו עשרות שנים במשרדי מע"מ.

הליך אזרחי

ההליך האזרחי כולל ייצוג בתחנות מע"מ השונות, בכל הקשור להתדיינות בענייני שומות מע"מ, מע"מ עסקאות, מע"מ תשומות, כפל מס וקנסות בגין פסילת ספרים.

הטיפול כולל, במידת הצורך, הגשת השגה ו/או ערעור ונימוקי ערעור לבית המשפט המחוזי.

הליך פלילי

ההליך הפלילי הינו מהשלב הראשון של החקירה, קרי – ליווי חקירתי, הכולל ייעוץ והדרכה לגבי זכויות וחובות הנחקר, משא ומתן עם צוות החקירה ו/או מנהלי היחידה החוקרת, לגבי האפשרות להמנע ממעצר ולשחרור בתנאים מגבילים.

הטיפול כולל את כל שלבי ההליך הפלילי, כמפורט:

  • ייצוג בבית המשפט בכל הקשור להליכי מעצר.
  • הגשת בקשה לכופר, המהווה חלופה לכתב אישום.
  • ייצוג בהליכי שימוע לפני הגשת כתב אישום במטרה שלא יוגש כתב אישום.
  • ייצוג בהליך העיקרי, ובכלל זה טענות מקדמיות, הקראה, הוכחות וטיעונים לעונש.
  • ייצוג בהליך הערעור.