מס ערך מוסף

משרדנו עוסק בליווי וייצוג עוסקים בסוגיות אזרחיות במע"מ מול תחנות מע"מ והפרקליטויות השונות.
אנו מלווים עוסקים בהליכי השומה, משלב דיוני השומה, השגה על השומה, ובהליכי הערעור על ההחלטה בהשגה, בבתי המשפט.

אנו מייצגים מול מנהלי ועובדי מע"מ, בדיונים בענייני שומת מע"מ עסקאות, שומת מע"מ תשומות, כפל מס עסקאות, כפל מס תשומות ופסילת ספרים, והכל במטרה להגיע לחבות מס נמוכה ככל הניתן, לשביעות רצון הלקוח. 

בנוסף, אנו מייצגים בערעורי מע"מ בבית המשפט המחוזי, לרבות הגשת הערעור, הגשת תצהירים, דיוני הוכחות, סיכומים והגשת ערעורים לבית המשפט העליון.