מס הכנסה

משרדנו עוסק בליווי וייצוג נישומים בסוגיות אזרחיות במס הכנסה מול משרדי פקיד השומה והפרקליטויות השונות.
אנו מלווים נישומים בהליכי השומה, משלב דיוני השומה, השגה על השומה, ובהליכי הערעור על השומה בצו, בבתי המשפט.

אנו מלווים את הנישום לכל אורך שלבי ההליך מול מס הכנסה, ובכלל זה בייצוג בדיוני השומה, והכל במטרה להגיע לחבות מס נמוכה ככל הניתן, לשביעות רצון הלקוח. 

בנוסף, אנו מייצגים בערעורי מס הכנסה בבית המשפט המחוזי, לרבות הגשת הערעור, הגשת תצהירים, ניהול דיוני הוכחות, סיכומים והגשת ערעורים לבית המשפט העליון.