מכס

משרדנו עוסק בליווי וייצוג עוסקים בסוגיות אזרחיות במכס מול בתי המכס והפרקליטויות השונות.

אנו מייצגים מול מנהלי ועובדי המכס, בדיונים בנושאי וגירעונות מכס, ופועלים לשחרור טובין תפוסים.

בנוסף, אנו מייצגים בתובענות מול רשויות המכס בבתי המשפט השונים.