מיסוי מקרקעין

משרדנו עוסק בליווי וייצוג נישומים בסוגיות אזרחיות במיסוי מקרקעין מול משרדי מסמ"ק והפרקליטויות השונות.
אנו מלווים נישומים בהליכי השומה, משלב דיוני השומה, השגה על השומה, ובהליכי הערר על השומה בצו, בוועדות הערר השונות.

אנו מלווים את הנישום לכל אורך שלבי ההליך מול מנהלי ועובדי משרדי מיסוי מקרקעין, ובכלל זה בייצוג בדיוני שומות מס שבח ושומות מס רכישה, והכל במטרה להגיע לחבות מס נמוכה ככל הניתן, לשביעות רצון הלקוח. 

בנוסף, אנו מייצגים בעררי מיסוי מקרקעין בוועדות הערר, לרבות הגשת הערר, הגשת תצהירים, ניהול דיוני הוכחות, סיכומים והגשת ערעורים לבית המשפט העליון.