מיסוי אזרחי

משרדנו מתמחה בלווי וייצוג נישומים ועוסקים בסוגיות מיסוי אזרחי מול שלטונות מס הכנסה והפרקליטויות השונות. 
המשרד עוסק בליווי הנישומים בכל הכרוך בהליכי השומה, החל משלב ההשגה על השומה, דרך הליכי הערעור על השומה בבתי המשפט השונים. 

אנו מלווים את הנישום לכל אורך שלבי ההליך, ובכלל זה בניהול דיוני שומה במשרדי פקיד השומה, והכל במטרה להגיע לחבות מס נמוכה ככל הניתן, לשביעות רצון הלקוח.