הלבנת הון

חובת דיווח על הכנסת כספים לישראל או על הוצאת כספים מישראל
בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000, ותקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס"א – 2001, חלה חובת דווח על כל הכנסת כספים לישראל או הוצאת כספים מישראל, בסכום של 100,000 ₪ או יותר.

דיווח על הכנסת כספים לישראל או על הוצאת כספים ממנה

בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000, ותקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס"א – 2001, חלה חובת דווח על כל הכנסת כספים לישראל או הוצאת כספים מישראל, בסכום של 100,000 ₪ או יותר.

החוק קובע, כי הפרת חובת הדיווח, כאמור, גוררת עונש של עד שישה חודשי מאסר או קנס של עד פי עשרה מהסכום שלא דווח.

זאת ועוד, החוק מסמיך שוטרים ופקידי מכס לתפוס את הכספים, ומסמיך את מנהל המכס להקים ועדה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של חובת הדיווח.

חובת הדיווח נועדה למנוע העברת כספים דרך מעברי גבול, שכן זוהי דרך נוחה ונפוצה ביותר להעברת מזומנים ללא תיעוד.

 

ועדה להטלת עיצום כספי

כאשר אדם מפר את חובת הדיווח, מוסמך מנהל המכס להביאו בפני ועדה להטלת עיצום כספי. הועדה מוסמכת להטיל על המפר עיצום כספי, המהווה תחליף להליך הפלילי (בדומה לועדת הכופר בענייני מס הכנסה ומע"מ).

המפר רשאי לעיין בחומר לפיו תדון הוועדה, וכן רשאי הוא להגיש את טענותיו לועדה ולבקש להופיע בפניה, וזאת במטרה לשכנעה שלא להטיל עיצום כספי או להטיל עיצום כספי נמוך ככל שניתן.

הועדה מוסמכת לשקול את הבקשה בהתאם לטענותיו של המפר, בהתחשב, בין השאר, בכך שמדובר בהפרה ראשונה, בהפרה חוזרת, בהיקפה הכספי של ההפרה, בשיתוף הפעולה של המפר עם הרשויות ועוד.

 

ערעור

ניתן לערער על החלטה של ועדה להטלת עיצום כספי לבית משפט השלום. 

 

משרדנו מטפל בייצוג מפרים של חובת הדיווח בפני הועדה להטלת עיצום כספי, הן בקבלת חומר הראיות, הן בטענות בכתב והן בשימוע בעל פה; וכן מייצג מפרים בערעור על החלטות הועדה.