גילוי מרצון

משרדנו עוסק בטיפול בהליך גילוי מרצון.
אנו מלווים נישומים שלא דיווחו לרשות המיסים על עסקאות בנכסים או על הכנסות שהיו להם בישראל או בחו"ל

בהיבט האזרחי, אנו פונים, באופן אנונימי, בשם הנישום בבקשה לגילוי מרצון. אנו מנהלים משא ומתן עם הגורם הרלוונטי ברשות המיסים, כדי להשיג לנישום את תוצאת המס הטובה ביותר עבורו, ומגיעים להסכם שומה.

בנוסף, אנו פועלים, בהיבט הפלילי, מול רשויות החקירה והפרקליטות, להשגת חסינות לנישום מפני נקיטת הליכים פליליים והעמדה לדין.