גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון החדש (לחצו כאן לקריאה), אשר פורסם ביום 12/12/2017, מיועד לכל מי שעבר ועובר עבירות מס, וכעת מעוניין להסדיר את חבות המס, ללא ענישה פלילית.
נישום שעומד בתנאים שנקבעו בנוהל יכול לבצע גילוי מרצון ולקבל "פוליסת ביטוח", המבטיחה שלא ינקטו נגדו סנקציות פליליות. באמצעות הנוהל, מעוניינת רשות המיסים לעודד נישומים לתקן את דיווחיהם לרשויות המס.

דוגמה נפוצה לביצוע עבירות, עליהן מדווחים במסגרת גילוי מרצון, היא ניהול חשבון בנק בחו"ל, ללא דיווח עליו ועל ההכנסות הנובעות ממנו.

התנאים לביצוע הליך של גילוי מרצון הינם גילוי כנה, מלא ובתום לב; בנוסף, ישנה דרישה כי במועד הפנייה אין בידי הרשות כל מידע בנוגע למבקש, ולא נפתחה בעניינו בדיקה או חקירה.

 

המסלולים

אפשרות אחת, הינה להגיש בקשה אנונימית, במסגרתה לא נחשף שמו של הנישום עד לחתימת הסכם השומה. במסלול זה, במידה ולא מגיעים להסכמות בנוגע לחבות המס, ניתן למשוך את הבקשה.

אפשרות נוספת, היא המסלול המקוצר, אשר חל כאשר סך ההון שמבקשים לגלות אינו עולה על 2 מיליון ₪, וכן שההכנסות הנובעות ממנו אינן עולות על חצי מיליון ₪. היתרון במסלול זה הוא שהבקשה לרוב תאושר בתוך זמן קצר.

 

הטיפול

משרדנו מתמקד בטיפול בשני עולמות : "העולם האזרחי"  –  הגשת פנייה לגילוי מרצון, ניתוח עובדות המקרה, וניהול מו"מ עם מנהלי ועובדי רשות המיסים בכדי להגיע לחבות מס מינימאלית ככל שניתן. ב"עולם הפלילי"  – לאחר חתימת הסכם שומה לשביעות רצון הלקוח, אנו פועלים להשגת חסינות מפני העמדה לדין.

הנוהל החדש – לעניין המסלול האנונימי – יהיה בתוקף עד לתאריך 31/12/2018.

 

אנו ממליצים לנצל את ההזדמנות, שיתכן ולא תחזור, ולעשות גילוי מרצון, ובכך להימנע מאפשרות של העמדה לדין, אשר מטיבה גוררת עלויות רבות וסכנה משמעותית של עונשי מאסר. בתי המשפט, בשנים האחרונות, רואים בעבירות מס "מכת מדינה" ומתייחסים אליהן בחומרה רבה.

 

עוד ראוי להזכיר בעניין זה, שהנוהל פורסם על רקע היישום הצפוי של הסכם אוטומטי לחילופי מידע בין רשויות המס בישראל לרשויות מס במדינות זרותאשר פותח את הדרך לזרימת מידע בלתי פוסק על ישראלים אשר מחזיקים חשבונות בנק ונכסים בחו"ל, ללא שדיווחו עליהם בישראל.

 

לקריאה בעניין ההסכם לחילופי מידע, ניתן לקרוא באתרנו כאן.

 

משרדנו הגיש עד כה עשרות רבות של בקשות לגילוי מרצון, אשר מנעו נקיטת הליכים פליליים נגד נישומים שעברו על חוקי המס. בד בבד, הגענו לחבויות מס בשיעורים אשר שימחו את לקוחותינו ואותנו.