חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות בנוגע לחשבונות בנק ומידע פיננסי

16/05/2022

ה- OECD, ארגון לשיתוף פעולה כלכלי בין מדינות, יצר תקן אחיד (CRS) בדבר זיהוי תושבי חוץ בעלי חשבונות פיננסים, לשם העברת המידע אודות החשבונות הפיננסים למדינת התושבות של בעלי החשבונות, וזאת למען מאבק משותף של המדינות בהון השחור ולהגברת היכולת לאכוף את דיני המס וגבייתו.

המוסדות הפיננסים בישראל נדרשים לאסוף מידע לגבי חשבונות של תושבי חוץ אצלם, ולהעבירו מידי שנה לרשות המיסים. רשות המיסים תעביר מידע זה לרשויות המס המדינות המושב של מחזיקי החשבונות.

בהתאם לתקן CRS ביום 06/02/2019, פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), תשע"ט-2019 (להלן: "התקנות"). מכוח התקנות מוסדות פיננסים בישראל (בנקים, נותני שירותי מטבע, חברות ביטוח וכו') יעבירו באופן אוטומטי פרטים בדבר חשבונות פיננסים בישראל בבעלות תושבי חוץ.

מדינת ישראל תעביר מידע כאמור, ובתמורה תקבל מידע אודות חשבונות פיננסים בחו"ל בבעלות תושבי ישראל.

רשימת המדינות המשתתפות ורשימת המדינות בנות הדיווח אליהן ישראל תעביר מידע במסגרת ה – CRS מונה כ 100 מדינות.

ביום 15/05/2022 דוברות רשות המיסים פרסמה מבצע ארצי של רשות המסים חשף חשבונות בנק לא מדווחים המוחזקים בחו"ל על ידי תושבי ישראל בהיקף של מעל 85 מיליון ₪.

הודות להסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לתקן CRS, נחקרו במבצע 20 חשודים, ששמם נכלל ברשימות שהתקבלו ממדינות זרות.

כך לדוגמה פרסמה רשות המיסים, תוך ציון שמו של החשוד מיכאל דרזן, שנחקר במסגרת המבצע בחשד להחזקת חשבונות בנק בחו"ל בהיקפים של כ-6.5 מיליון ₪, אשר משך באופן שוטף מחשבונות הבנק באמצעות כרטיס אשראי שברשותו כ-8,000 ₪ מידי חודש, זאת בנוסף למשיכת סכום במזומן באמצעות נש"פ.

גם שמו של החשוד, מיכאל דריפוס פורסם באתר רשות המיסים. מר דריפוס נחקר בחשד לאי-דיווח על חשבונות בנק  בחו"ל בהיקפים של כ-25 מיליון ₪.

חשוד נוסף, תושב בני ברק, ששמו לא פורסם עקב צו איסור פרסום, נחקר בחשד שלא דיווח על מספר חשבונות בנק הרשומים על שמו בחו"ל בסך של כ – 6.3 מיליון ₪. מחקירת פקיד שומה חקירות מרכז עולה כי לחשוד חשבון בנק בשווייץ עם יתרת זכות גבוהה וכי קיימות בחשבונותיו הכנסות פיננסיות שמקורן בפעילות בחשבון.

אלו מקרים ראשונים שאנו עדים לחקירות על חשבונות, שמקורם בקבלת רשימה רשמית מהרשויות ממדינה כמו שוויץ – ולא מהלשנה, הדלפה או דרכים אחרות.

משרדנו טיפל בהצלחה בגילוי ודיווח על חשבונות בנק בחו"ל, נכסים והכנסות שמקורם בחו"ל, תוך הימנעות מפתיחת חקירה פלילית ככל האפשר או במזעור החשיפה הפלילית והסנקציה בגינה.

אם כבר איתרע מזלכם והגעתם לחקירה פלילית – המלצתנו היא לא "להתנדב" ולהשלים למס הכנסה את המידע, בטרם היוועצות עם עו"ד.

הוסף תגובה