העברת מידע פיננסי ובנקאי

כהמשך ישיר לתיקון 227 לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כללים בדבר חילופי מידע בין מדינת ישראל למדינות אחרות על פי הסכמים בינלאומיים; ובמטרה מוצהרת להילחם בהון השחור בישראל, המוערך במיליארדי שקלים, נחתמה בין רשות המיסים למשרד האוצר השוויצרי הצהרה משותפת ליישום הסכם להעברת מידע פיננסי ובנקאי בין ישראל ושוויץ.

הסכם זה הינו חלק ממדיניות ארגון ה- OECD, אשר פירסם סטנדרט אחיד לחילופי מידע אוטומטיים (CRS) בין מדינות החברות בארגון.

החל משנת 2017 יחלו מדינת ישראל ושוויץ להחליף מידע פיננסי ובנקאי ולכן מומלץ לכל מי שהפיק או מפיק הכנסות בלתי מדווחות בחו"ל לנצל את חלון ההזדמנויות, לפנות להליך של גילוי מרצון, לשלם את המס המגיע, ולהימנע מהעמדה לדין פלילי.

משרדנו טיפל בהצלחה בעשרות רבות של בקשות גילוי מרצון, אשר מנעו נקיטת הליכים פליליים נגד נישומים שעברו על חוקי המס. במסגרת ההליך האזרחי, הגיע משרדנו לחבויות מס לשביעות רצונם של לקוחותינו.

נכון לכתיבת שורות אלה, ניתן להגיש בקשה לגילוי מרצון עד לתאריך 31/12/2016.