העברת מידע אודות חשבונות בנק, לצורך אכיפת תשלום מס

מהיום לרשות המיסים קל יותר לגלות עליך מידע כלכלי בקשר לחשבונות הנמצאים מעבר לים

מהיום לרשות המיסים קל יותר לגלות על תושב ישראל מידע כלכלי אודות חשבונות בנק והכנסות בחו"ל.

בינואר 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנון ה-CRS, שפותח ע"י ה- OECD ׁׁׁ(ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי). התקנון מטיל דרישה על מוסדות כלכליים (כגון, בנקים) להעביר מידע אודות חשבונות של תושבים זרים לצורך אכיפת תשלום מס. מדינת ישראל, ביחד עם מעל ל-50 מדינות נוספות, הצהירה שתפעל ליישום מהיר של התקנון.

המשמעות היא שמידע כלכלי של תושבי מדינות זרות להם חשבונות בנק בישראל, ומידע כלכלי על ישראלים להם חשבונות בנק במדינות זרות, עלול להיחשף בפני רשויות המס באופן פשוט ומהיר.

היקף המאבק של רשויות המס נגד התופעה של הסתרת כספים בחו"ל, התחיל לגדול הודות למידע שעבר אל רשויות המס בישראל ממדינות זרות. זמן קצר לאחר שנכנסו התקנות לתוקף, כבר התפתחו שתי פרשיות במסגרתן שלושה ישראלים הובאו למעצר.

לאחרונה, לאחר מידע שהעבירו מדינות אירופה לרשויות המס בארץ, יחידת יהלום תפסה חשוד שלא הצהיר על כספים שהופקדו בחשבונות מעבר לים. במסגרת חקירת העניין, עלה שבנוסף לאי-הדיווח על חשבונות הבנק, אחותו של  החשוד השתכרה בחברתו בשנים 2012-2018, כאשר בפועל כלל לא עבדה בחברה ומשכורתה הייתה כוזבת, ונועדה לשם הגדלת הוצאות השכר בחברה והקטנת ההכנסה החייבת של החברה.

בפרשה נוספת, התגלו מספר חשבונות בנקים בנורבגיה, שהחזיקו זוג מקיבוץ משמר העמק. השניים חשודים בכך שלא דיווחו על קיומם של חשבונות הבנק בחו"ל ולא דיווחו על ההכנסות שהצטברו להם מריבית, דיבידנד והכנסות נוספות.

קישור לכתבה https://posta.co.il/article/45645642-2/

בעבר היה קושי לרשות המיסים ללקט מידע ממדינות מסוימות בעולם. כיום, בעקבות תקנות ה-CRS, קיים בידי רשות המיסים כלי חזק מאוד לגילוי וחשיפה של הכנסות ומידע על חשבונות בנק הקיימים לתושבי ישראל בחו"ל.

מיולי 2019 כבר הוחלף מידע בין ישראל לבין 53 מדינות, ועד 2020 מדינת ישראל עתידה לקבל מידע כלכלי על תושבי ישראל שלהם חשבונות בנק בחו"ל מ 69 מדינות נוספות.

לעמדתנו, מומלץ שלא למסור ב"התנדבות" חומר לרשות המיסים, במידה והחומר עלול להפליל את המוסר. כידוע, קיימת זכות להימנע מהפללה עצמית. זכות זו קבועה בחוקים שונים, וקיבלה ביטוי בעניינו של גלעד שרון.

לקוח משרדנו קיבל צו החתום על ידי סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, המורה לו, מכוח סעיף 43 לפסד"פ למסור לידי חוקרי מס הכנסה  חשבונות בנק שניהל בחו"ל, וכן דוחות שנתיים שהגיש בחו"ל. לאחר פנייתנו לבית המשפט בטענה שבית המשפט אינו יכול לחייב את הלקוח למסור מסמכים, וכי עומדת לו הזכות להימנע מהפללה עצמית, חזרו בהם חוקרי רשות המיסים (אשר לוו בפרקליט מפרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה) מדרישתם.

בפרשת UBS הנחקרים, אביבה ומשה גלעד, לא מסרו לרשויות המס דפי בנק ונתונים אודות פתיחת חשבון הבנק בשוויץ; ותיקם נסגר בכופר כסף אשר הושת על גברת אביבה גלעד, כאשר תיקו של מר משה גלעד נסגר מחוסר ראיות ברמה הפלילית הנדרשת. זאת ההוכחה שלאמירתו של שלמה המלך "מודה ועוזב ירוחם" אין משמעות קריטית ומהותית, בקביעת העונש בהליך הפלילי. שיתוף פעולה משפיע על העונש בתוך המתחם.

משרדנו מטפל בהסדרת ליקויים של תושבי ישראל מול רשות המיסים, וזאת בהליך האזרחי. ככל שחלילה נפתחה חקירה פלילית, משרדנו עוסק בייעוץ, ליווי, ייצוג נחקרים ונאשמים.