אישור ניכוי מס במקור – יישום חדש למניעת "גניבת זהות"

בתמצית,

רשות המיסים פירסמה לאחרונה, כי בעקבות תופעת "גניבת זהות" מנישומים, המתבטאת בהפצת חשבוניות פקטיביות הנושאות את פרטי הנישום ללא ידיעתו, שמטרתה להנות מפטור ניכוי מס במקור או בתשלום ניכוי מס מופחת שלא כדין, וכחלק מהמאבק של רשות המיסים בהפצת חשבוניות פקטיביות, פותח במערכת השע"מ יישום חדש, המאפשר להציג במערכת ניכוי מס במקור את אישורי ניכוי המס רק לרשימת לקוחות שתקבע ע"י הנישום.

כל לקוח אחר, שהרשימה אינה מונה אותו ידרש לנכות מס בשיעור המרבי הקבוע בתקנות ניכוי מס במקור.

ובהרחבה,

במהות, ניכוי מס במקור הינו כמקדמות והרעיון הינו תשלום על חשבון המס במקביל להכנסה, כך שלא יווצר מצב שכאשר מוגש דו"ח שנתי ויש לנישום חבות במס, אין לנישום יכולת לשלם את חוב המס, מסיבות שונות. כך לדוגמה – רכש מלאי, רכש נכס.

מעבר למהות, רשות המיסים עושה שימוש בכלי של ניכוי מס במקור, כך שלא מעניקה פטור מניכוי מס במקור או שקובעת שיעורים נמוכים, לפרקי זמן קצרים, על מנת להביא לכך שהנישום יהיה נישום צייתן, קרי – יגיש את דוחותיו במועד, ישלם חובות וכדומה.

שלילת הפטור מניכוי מס במקור הינה דרך נוספת למלחמה בחשבוניות הפיקטיביות. כך, שאם למוציא החשבונית נקבע ניכוי מס במקור בשיעור גבובה (יחסית) כבר לא כלכלי לו למכור חשבוניות מס פיקטיביות.

במסגרת תופעת הפצת החשבוניות הפיקטיביות, קיימת תת קבוצה של מפיצי חשבוניות שגנבו זהות של אחר והוציאו על שמו של האחר חשבוניות. האחר אינו מכיר את אלה שהחשבוניות שלו נוכו מספריו. כלומר, הנישום שעל שמו הופצו חשבוניות פיקטיביות אינו מכיר את מי שקיזז את מע"מ התשומות בגין החשבוניות הנושאות את שמו על הלוגו.

כחלק נוסף מהמלחמה בחשבוניות הפיקטיביות, מכאן ואילך, כל עוסק יכול להזין את שמות לקוחותיו במאגרי רשות המיסים, ורק ללקוחות שברשימה תהיה האפשרות שלא לנכות מס במקור. כל מי שלא נמצא ברשימה יהיה חייב לנכות מס בשיעור המקסימלי. כך, מצפים ברשות המיסים לא תתאפשר גנבת זהות והפצת חשבוניות מס פיקטיביות.

ראוי שיאמר, כי בעבר נהגו לזייף אישורי ניכוי מס במקור, ואז חוקק סעיף 220(6) לפקודה, אשר קובע כי מי שהציג ניכוי מס מזויף במטרה למנוע תשלום מס דינו מאסר 7 שנים וקנס.

לעמדת הכותב, סעיף קטן 6 (בסעיף 220 לפקודה) היה צריך לעמוד כסעיף עצמאי, מכיוון שאי תשלום מס כמקדמה, אינה מעידה על מזיד וכוונה להתחמק ממס. לדוגמה – במצב שבו הנישום / העוסק הוציאו חשבוניות ודיווחו על כל החשבוניות, הרי שאין כוונה להתחמק ממס, אלא רק לא לשלם על החשבון. אומר לעצמו, בסוף השנה נעשה חשבון ומה שמגיע אשלם. דברי אלה מקבלים חיזוק בפסק דין שכונה "תרגיל מבריק" שם רו"ח מנתניה הגדיל בצורה כוזבת את המחזור, כך שהמס חלקי המחזור המנופח, הביאו שישלם מקדמות בשיעור ובסכום נמוך יותר ממה שהיה צריך לשלם בפועל. שם קבע בית המשפט שלא מדובר בעבירה לפי סעיף 220 לפקודה. יחד עם זאת, ראוי שיאמר כי בעניין אבנר קופל, הפניקס ואחרים, קבע בית המשפט כי הצגת אישור ניכוי מס במקור כוזב, במטרה למנוע גביית מס נכנס בשערי סעיף 220(6) לפקודה.

משרדנו מטפל בתיקי מיסים, בהיבטים פליליים ואזרחיים, לרבות בכל הקשור לחשבוניות מס שהוצאו שלא כדין, קרי – חשבוניות מס פיקטיביות.